Partner Punt Welzijn - maatjesinitiatieven

Bij Punt Welzijn kunt u terecht voor maatjesinitiatieven. Een maatje is een betrokken vrijwilliger die voor een bepaalde tijd één op één gekoppeld wordt aan een deelnemer. Iedereen die zich alleen voelt, behoefte heeft aan een luisterend oor of een steuntje in de rug nodig heeft kan zich aanmelden. Een maatje kan op allerlei gebieden hulp bieden:

Ontlasten van de mantelzorger
Een maatje kan een mantelzorger tijdelijk van zijn zorgtaken ontlasten. Dit kan bijvoorbeeld door activiteiten te ondernemen met degene die zorg ontvangt. Met als doel dat de mantelzorger even tijd heeft voor zichzelf.

Het leggen van sociale contacten, opbouwen van zelfvertrouwen en het verbeteren van lichamelijke en sociale fitheid

Een maatje kan iemand helpen bij het leggen van (nieuwe) contacten. Dit kan op verschillende manieren:

  • Bewegen op Maat;samen met een oudere gemakkelijke beweegoefeningen in de thuissituatie doen. Hierdoor wordt de fitheid van de oudere verbeterd, met als resultaat dat ze op dit gebied zelfverzekerder en mobieler worden én als ze dit willen begeleid kunnen worden naar reguliere activiteiten.
  • Het maatje ondersteunt op een coachende manier de deelnemer bij het realiseren van wensen op het gebied van sociale contacten. Bijvoorbeeld door samen activiteiten te ondernemen met als doel aansluiting te vinden bij buurtgenoten of lid worden van een vereniging.

Mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of een chronische ziekte ondersteunen

Het maatje biedt in de thuissituatie ondersteuning in de vorm van gezelschap, begeleiding of oppas.

Ondersteunen van aandachtsleerlingen

Aandachtsleerlingen uit het voortgezet onderwijs komen wekelijks in contact met succesvolle jongeren die als rolmodel kunnen dienen. Dit gebeurt in samenwerking met de schoolleiding.

Interesse: neem snel contact op met Punt Welzijn 0495-697900 of www.puntwelzijn.nl

Logo  Punt Welzijn - maatjesinitiatieven

Overige partners platform Weert in Beweging