Beweegmakelaar even voorstellen

Mijn naam is Esther van den Bor en ik ben combinatiefunctionaris Beweegmakelaar van Weert. Mijn taak is o.a. het begeleiden en stimuleren van mensen die om wat voor reden dan ook niet actief zijn. Denk aan o.a. gezondheidsproblemen of financieel weinig te besteden. Daarnaast breng ik het sport- en beweegaanbod binnen de gemeente Weert in kaart en onderhoud ik nauwe contacten met de sportaanbieders.

Verbinden

Dit is de belangrijkste taak want alles draait om het verbinden van vraag en aanbod op het gebied van sport & bewegen. Als je niet weet waar je het zoeken moet of naar wie je iemand kunt doorverwijzen, dan stopt daar vaak de trein en blijf je op dezelfde halte staan. Bewegen is Medicijn is ons motto en daarom hebben we de beweegmakelaar in het leven geroepen.

Heb je een cliënt die je in beweging wilt zetten of ben jezelf iemand die in beweging wilt komen maar weet je niet hoe en waar?

Dan hoef je alleen nog maar contact op te nemen met de beweegmakelaar. De beweegmakelaar heeft een groot netwerk om zich heen op het gebied van Zorg & Welzijn, Bedrijven, Overheid en Sport.

Begeleiden en Stimuleren

Mensen die een grote verandering in hun leven ervaren hebben (bijvoorbeeld een traumatische ervaring, chronische aandoening of ziekte of functiebeperking), kunnen daardoor in een sociaal isolement komen. Het gevolg kan zijn dat ze niet of nauwelijks meer in beweging komen.

Deze mensen willen we graag helpen door samen te kijken wat er nog wél kan en ze stimuleren om weer in beweging te komen op hun eigen niveau en wat het beste past bij hun wensen.

Bewegen op Maat

Dit maatjesinitiatief richt zich op inactieve mensen en met dit programma bevorderen we hun lichamelijke en sociale fitheid. Sociale fitheid houd in dat iemand zich lichamelijk én geestelijk beter voelt! Op elke leeftijd kun je nog zeker je conditie verbeteren en je zelfvertrouwen verhogen. Bij Bewegen op Maat gaan vrijwilligers (maatjes) samen met de deelnemer in de veilige thuissituatie eenvoudige oefeningen doen. Na dit programma (10 weken) wordt er gekeken of de deelnemer al zelfstandig in beweging kan blijven of dat er nog andere wensen of behoeften zijn.

Het doel van dit programma is om de zelfredzaamheid te bevorderen en de deelnemer meer zelfvertrouwen te geven om zelfstandig in beweging te blijven.

Mocht dit na 10 weken nog niet helemaal lukken dan hebben we ook nog het beweegmaatjes initiatief.

Beweegmaatjes

Voor de mensen die moeite hebben om zelfstandig weer in beweging te komen bieden wij een beweegmaatje aan. Dit is een vrijwilliger die net even dat extra steuntje in de rug kan zijn om de mensen over die drempel heen te helpen.

Samen kijken ze naar de wensen en mogelijkheden en gaan ze samen bijvoorbeeld wandelen, fietsen of fitnessen in het bos maar ook het stukje begeleiding naar een sport- of beweegaanbieder is een belangrijke taak van de vrijwilliger.

Sport- en Beweegaanbieders

Ook is het de taak als beweegmakelaar om te weten wat de mogelijkheden zijn bij de sport- en beweegaanbieders in Weert. Voor welke doelgroepen, wat de contributies zijn en of er capaciteit is om bijvoorbeeld mensen met een beperking aan te laten sluiten bij hun club.

Logo Punt Welzijn
Esther van den Bor

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Esther van den Bor

e.vandenbor@puntwelzijn.nl
Mobiel: 06-54210469

Beweegmakelaar submenu