Sportakkoord Planning en contact

November 2019:
Aanstelling onafhankelijk sportformateur en Adviseur lokale sport

December 2019:
Voorbereidingen omtrent start proces

20 januari 2020:
Eerste bijeenkomst

7 februari 2020:
Tweede bijeenkomst

Februari en maart 2020:
Opstellen concept Weerter Sportakkoord

Juni 2020:
Aanvraag uitvoeringsbudget

26 juni 2020:
Definitief vaststellen en ondertekenen Weerter Sportakkoord

September 2020:
Bijeenkomst sportakkoord
Thema zijn de ambities nog dezelfde ambities die voor de corona crisis zijn ingebracht of moeten hier wijzigingen aan toe gebracht worden.

Contact
Wil je meer weten over het sportakkoord? stuur dan een e-mail naar sportakkoord@weert.nl.

Sportakkoord Weert

Sportakkoord submenu