Jongeren op Gezond Gewicht Weert

Overgewicht is één van de grootste bedreigingen van onze volksgezondheid. De helft van alle volwassenen leeft op dit moment met overgewicht. Kijkend naar de cijfers van de opgroeiende generatie nu, voorspelt dat niet veel goeds voor de toekomst van Nederland. Kinderen die opgroeien met overgewicht leven minder lang in goede gezondheid.

De groei van het aantal jongeren op gezond gewicht is een gedeelde verantwoordelijkheid. Ouders, opvoeders, leraren, sportcoaches en ieder ander in de omgeving van een kind heeft invloed op het eet- en beweeggedrag. Daarbij komt dat overgewicht meer voorkomt in een omgeving die uitnodigt tot veel eten en weinig bewegen, een zogenaamde obesogene samenleving. De overheid, lokale overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties spelen op dit gebied een grote rol. Zij kunnen de omgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien echt helpen veranderen.

JOGG Weert

Tijdens hun jeugd leren kinderen wat leuk is en wat normaal is. Dat geldt ook voor wat een gezonde leefstijl inhoudt. De gemeente Weert erkend dit ook en heeft daarom besloten om zich aan te sluiten bij de landelijke JOGG-aanpak. Dit is een lokale, wijkgerichte, integrale en duurzame aanpak rondom jongeren en hun ouders/verzorgers en omgeving. Het doel wat de gemeente Weert hierbij nastreeft is een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving waarin een gezonde leefstijl gestimuleerd wordt en de normaalste zaak van de wereld is.

Om de omgeving van de kinderen weer gezond te maken heeft de gemeente keuzes gemaakt in een aantal thema’s en campagnes. Wilt u meer weten over deze verschillende thema’s en campagnes dan kunt u hieronder klikken op de links of contact opnemen met de lokale JOGG-regisseur Thomas Witjes:

Thomas Witjes
t.witjes@puntwelzijn.nl
06-25222191

Jongeren op Gezond Gewicht submenu