Sportakkoord Sportakkoord Weert

Sportakkoord Weert gaat door!

De eerste fase van het sportakkoord heeft een looptijd gehad van 2020 tot en met 2022. In het najaar van 2022 is duidelijk geworden dat het Lokaal Sportakkoord een vervolg krijgt: Sportakkoord 2.0. Om Sportakkoord Weert opnieuw onder de aandacht te brengen, organiseerde het Sportplatform in oktober 2022 een collectieve bijeenkomst om te communiceren over de voortgang. Een van de onderdelen die tijdens de bijeenkomst aan bod kwam was het aanvragen van een cheque t.w.v. €250,-. Alle aanwezige organisaties konden na afloop op een laagdrempelige manier, een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor de €250,-. In de weken na de bijeenkomst zijn maar liefst 28 cheques aangevraagd.
Met het continueren van het Lokaal Sportakkoord, wordt ook Sportakkoord Weert verlengd. Dit betekent dat de thema’s en ambities in het Sportakkoord Weert voor een periode tot en met 2026 verder uitgedragen worden. In hoeverre Sportakkoord II inhoudelijk gaat veranderen wordt begin 2023 duidelijk. De landelijke organisaties; het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) en het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) bereiden samen Sportakkoord II voor.

De totstandkoming van Sportakkoord Weert
Eind 2019 is er in samenwerking met Huis voor de Sport Limburg gestart met de realisatie van Sportakkoord Weert. Een kerngroep bestaande uit Punt Welzijn, Weert in Beweging, Huis voor de Sport Limburg en de Gemeente Weert, heeft de eerste stappen gezet in de totstandkoming van het sportakkoord. Begin 2020 zijn er bijeenkomsten georganiseerd om kansen, uitdagingen en acties te definiëren. Het coronavirus maakte ontmoeten vervolgens onmogelijk waardoor er werd overgestapt op digitale bijeenkomsten en dat terwijl ontmoeten en samenwerken belangrijke pijlers zijn. Na diverse digitale overleggen van de kerngroep waarin werd bespreken hoe het sportakkoord afgerond kon worden, is besloten om de input van de eerste twee bijeenkomsten te verwerken tot het Sportakkoord Weert. Op 26 juni 2020 werd het Sportakkoord Weert ingediend bij Vereniging Sport en Gemeente (VSG). Hiermee werd het formele traject om te komen tot het Sportakkoord Weert afgerond.
Eind 2020 vond er een digitale terugkoppeling plaats over de thema’s en ambities van het sportakkoord. Tijdens deze digitale bijeenkomst werd besloten om voor elk thema een werkgroep op te richten. Alle betrokken partners bij het sportakkoord konden aangeven om aanvoerder, speler of supporter te willen zijn binnen een bepaalde werkgroep. Elke rol heeft zijn bijdrage in de werkgroep. Zo zit de aanvoerder vergaderingen voor, zijn de spelers actief betrokken bij het thema en worden de supporters op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen die er spelen voor het thema.

Sportakkoord Weert
Sportakkoord Weert heeft een dynamisch karakter. Nieuwe actiepunten kunnen worden toegevoegd en nieuwe initiatieven en samenwerkingen kunnen gestart worden.
Het sportakkoord bestaat uit de volgende 4 thema’s:

 1. Sport en bewegen voor iedereen
 2. Meer bewegen op en rondom school
 3. Vitale sport- en beweegaanbieders
 4. Samenwerken (samenwerken is geen apart thema meer, maar dient als rode draad in Sportakkoord Weert)

Je kunt hier het Sportakkoord Weert lezen.

Uitvoeringsbudget
Er is jaarlijks budget beschikbaar voor sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, instellingen uit het onderwijs, zorg- en welzijnsinstellingen en het bedrijfsleven die een bijdrage willen leveren aan de ambities uit het sportakkoord. Heb je ideeën of wil je ook betrokken worden bij het sportakkoord, kijk dan op de pagina ‘Sportplatform’ voor meer informatie.

Goedgekeurde projecten Sportakkoord Weert in 2021:

 1. Aangepaste triatlon
 1. Methodiek ‘Het Bewegend Kind
 1. Bundeling app
 1. Vitale Club Tool
 1. Bewegend Rekenen op het VO
 1. Communicatieplan Sportplatform Weert
 1. Kijkje in de keuken

Goedgekeurde projecten Sportakkoord Weert in 2022:

 1. Bewegen op en rondom school flyer
 1. Build Your Dream
 1. Peanuts Basketbal Happening
 1. Peuter4Daagse
 1. SV Laar 7 tegen 7 Toernooi
 1. Trainersopleiding Jan van Weert
 1. Promotiefilmpje wandelafdeling AV Weert
 1. HEMA Volksloop
 1. BSO Olympische Spelen
 1. Aanvragen cheque t.w.v. €250,-
 1. Inzet communicatie Weert Media
Aanvraagformulier Sportakkord Weert 2023Sportakkoord Weert
Logo Punt Welzijn
Gemeeente Weert
Weert in beweging Partners

Sportakkoord submenu