Sportakkoord Algemeen

De totstandkoming van het Weerter Sportakkoord kent verschillende fasen.
Aan het einde van 2019 is er in samenwerking met Huis voor de sport Limburg gestart met de realisatie van het Weerter Sportakkoord. In het begin is er een kerngroep gevormd met Punt Welzijn, Weert in Beweging, Huis voor de sport Limburg en de Gemeente Weert.

Begin 2020 zijn er bijeenkomsten georganiseerd om kansen, uitdagingen en acties te definiëren.
Dit Weerter Sportakkoord heeft een dynamisch Karakter. Nieuwe actiepunten kunnen worden toegevoegd en nieuwe initiatieven en samenwerkingen kunnen gestart worden.
Het sportakkoord bestaat uit de volgende 4 thema’s:

  1. Sport en bewegen voor iedereen
  2. Meer bewegen op en rondom school
  3. Vitale sport- en beweegaanbieders
  4. Samenwerken

Eind 2020 is er een digitale terugkoppeling geweest over de thema’s en ambities van het sportakkoord. Voor ieder thema is een werkgroep opgezet. Alle betrokken partners bij het Sportakkoord konden aangeven om aanvoerder, speler of supporter te willen zijn binnen een bepaalde werkgroep. De aanvoerders zitten de vergaderingen voor, de spelers zijn actief betrokken bij het thema en de supporters worden op de hoogte gehouden van wat er speelt bij het thema.
Naast het sportakkoord is er ook een  sportplatform opgericht. In dit sportplatform zitten de aanvoerders van de thema’s, Punt Welzijn, Weert in beweging, Gemeente Weert en een onafhankelijke voorzitter. Iedere werkgroep heeft ideeën om zijn ambities waar te maken, deze ideeën worden omgezet in projecten en het Sportplatform beoordeelt de projecten.  Op basis van de beoordeling wordt er al dan niet een goedkeuring gegeven voor de uitvoering van het project, met de bijbehorende toekenning van het aangevraagde budget.

Wilt u ook betrokken worden bij het sportakkoord of meer informatie hierover krijgen zie onderaan de pagina voor de contactpersonen.

Klik hier voor het PDF Weerter sportakkoord

Projecten Weerter sportakkoord:

  1. Aangepaste triatlon (2022)
  2. Kijkje in de keuken
  3. Het bewegend kind
Logo Punt Welzijn
Sportakkoord Weert
Gemeeente Weert
Basketbal academie Limburg
Ontspanwater
Basketbal academie Limburg

Sportakkoord submenu