Sportakkoord Algemeen

Medio 2018 ondertekenden minister Bruins (Medische Zorg en Sport), NOC*NSF en vele betrokken organisaties het nationaal sportakkoord: Sport Verenigt Nederland. Het doel van het sportakkoord is om iedereen, écht iedereen, plezier in sport en bewegen te laten hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer.

Animatie over het lokaal sportakkoord

Aan de slag met Sportakkoord Weert
Ook in de gemeente Weert is er een vervolg gegeven aan het Nationale Sportakkoord. Sportakkoord Weert is van de gemeenschap en samen met alle partners wordt daar invulling aan gegeven. Dit zijn sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, instellingen uit het onderwijs, welzijnsorganisaties, het bedrijfsleven, de gemeente en inwoners. Het doel is om samen de ambities, ideeën en actiepunten in de praktijk tot uitvoering te brengen. Jaarlijks wordt vanuit de Rijksoverheid budget beschikbaar gesteld om daadwerkelijk projecten of activiteiten uit te kunnen voeren. Sportakkoord Weert heeft betrekking op de volgende thema’s:

 1. Inclusief sport en bewegen
  De ambitie is dat iedere Weertenaar een leven lang plezier kan beleven aan sport en bewegen. Inclusief sporten en bewegen is vanzelfsprekend. Ambitie is om belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond of sociale positie weg te nemen.

 2. Vitale sport- en beweegaanbieders
  We willen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig maken zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft.

 3. Positieve sportcultuur
  Sporten moet leuk zijn, veilig, eerlijk en zorgeloos. Daar zorgen we met elkaar voor. Plezier in sport is het fundament voor een leven lang sporten.

 4. Van jongs af aan vaardig in bewegen
  Een leven lang sporten en bewegen begint bij de jeugd. We zien dat kinderen steeds minder bewegen en dat hun motorische vaardigheid steeds verder achteruit gaat.

Sportformateur
Een speciale rol bij de totstandkoming van Sportakkoord Weert was er voor de sportformateur. De sportformateur heeft in de voorbereidende fase gezorgd dat diverse partijen betrokken raakten om samen invulling te geven aan het sportakkoord. In Weert heeft Huis voor de Sport Limburg de sportformateur geleverd. De sportformateur heeft het proces geleidt om te komen tot Sportakkoord Weert. De sportformateur opereert onafhankelijk en is niet in dienst van de gemeente.

Adviseur lokale sport
Naast de rol van sportformateur is ook de rol van Adviseur Lokale Sport onderdeel van het sportakkoord. De Adviseur Lokale Sport heeft een bijdrage geleverd in de advisering van landelijke ontwikkelingen alsmede inhoudelijke aspecten. De adviseur heeft in de eerste fase van het sportakkoord (2020 t/m 2022) de beschikking gehad over een service budget. Vanuit dit budget konden verenigingen aanvragen doen die te maken hadden met ondersteunings- en opleidingsmogelijkheden zoals sporttechnische opleidingen, (bij)scholingen voor vrijwilligers of trajecten gericht op het versterken van de cluborganisatie. Voor Sportakkoord 2.0 is nog niet duidelijk of en hoe de services eruit gaan zien. De Adviseur Lokale Sport in gemeente Weert is Juul van Cruchten (adviseur vanuit Huis voor de Sport Limburg).

Aanvraagformulier Sportakkord Weert 2023Sportakkoord Weert
Logo Punt Welzijn
Gemeeente Weert
Weert in beweging Partners

Sportakkoord submenu