Sportakkoord Algemeen

Medio 2018 ondertekenden minister Bruins (Medische Zorg en Sport), NOC*NSF en vele betrokken organisaties het nationaal sportakkoord: Sport Verenigt Nederland. Met het sportakkoord willen we bereiken dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport en bewegen kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer.

Animatie over het lokaal sportakkoord

Aan de slag met het Weerter Sportakkoord
Ook in Weert geven we een vervolg aan het nationale sportakkoord. Het Weerter Sportakkoord is van de gemeenschap en samen met alle partners geven we daar invulling aan. Dit zijn sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, instellingen uit het onderwijs, welzijnsorganisaties, het bedrijfsleven, de gemeente en inwoners. Het doel is om samen onze ambities, ideeën en dromen op te halen en een concreet uitvoeringsprogramma op te stellen. Voor de uitvoering is ook budget beschikbaar! Dus deel vooral je goede ideeën! Zo zetten wij sport en bewegen in Weert nog beter op de kaart. Voor het Weerter Sportakkoord gaan we aan de slag met:

 1. Inclusief sport en bewegen
  De ambitie is dat iedere Weertenaar een leven lang plezier kan beleven aan sport en bewegen. Inclusief sporten en bewegen is vanzelfsprekend. Ambitie is om belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond of sociale positie weg te nemen.

 2. Vitale sport- en beweegaanbieders
  We willen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig maken zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft.

 3. Positieve sportcultuur
  Sporten moet leuk zijn, veilig, eerlijk en zorgeloos. Daar zorgen we met elkaar voor. Plezier in sport is het fundament voor een leven lang sporten.

 4. Van jongs af aan vaardig in bewegen
  Een leven lang sporten en bewegen begint bij de jeugd. We zien dat kinderen steeds minder bewegen en dat hun motorische vaardigheid steeds verder achteruit gaat.

Onafhankelijke sportformateur
Een speciale rol bij de totstandkoming van een lokaal sportakkoord is weggelegd voor de sportformateur. Het is de taak van de sportformateur om diverse partijen aan tafel te krijgen en het gesprek over de invulling van een sportakkoord en die afspraken te faciliteren. Joris Baur, Adviseur bij Huis voor de Sport Limburg, begeleidt het traject om te komen tot het Weerter Sportakkoord. De sportformateur opereert onafhankelijk en is niet in dienst van de gemeente.

Adviseur lokale sport
Elke gemeente met een sportakkoord krijgt vanuit de gezamenlijke sport een Adviseur Lokale Sport. Deze adviseur staat sportclubs bij in het maken en uitvoeren van het akkoord. Bij de vorming van het lokale Sportakkoord is het de taak om lokale sportaanbieders, zoals verenigingen, te helpen om hun ambities een plek te geven in het akkoord. Daarnaast als taak om verenigingen te ondersteunen bij de uitvoering van het akkoord. Sportverenigingen kunnen gebruik maken van ‘services’. Dit zijn ondersteunings- en opleidingsmogelijkheden zoals sporttechnische opleidingen, (bij)scholingen voor vrijwilligers of trajecten gericht op het versterken van de cluborganisatie. Zo zorgen we samen voor een sterk verenigingsleven. De adviseur lokale sport in gemeente Weert is Juul van Cruchten, Huis voor de Sport Limburg.

Logo Punt Welzijn
Sportakkoord Weert
Gemeeente Weert
Basketbal academie Limburg
Ontspanwater
Basketbal academie Limburg

Sportakkoord submenu