Sportakkoord Sportplatform

Naast het sportakkoord is er ook een sportplatform opgericht. In dit sportplatform zijn de aanvoerders van de thema’s, Punt Welzijn, Weert in beweging, Gemeente Weert en een onafhankelijke voorzitter vertegenwoordigt. De werkgroepen hebben de taak om de ambities per thema te verwezenlijken. Op basis van ideeën worden er projecten opgezet die vervolgens door het Sportplatform beoordeelt worden. Naast het beoordelen van projecten/aanvragen, beheert het Sportplatform het budget en verzorgen zij de communicatie omtrent het sportakkoord. Op basis van de beoordeling wordt er al dan niet een goedkeuring gegeven voor de uitvoering van het project, met de bijbehorende toekenning van het aangevraagde budget.
Projecten die worden aangevraagd worden ontwikkeld in de werkgroepen:

  • Sport en bewegen voor iedereen,
  • Meer bewegen op en rondom school,
  • Vitale sport- en beweegaanbieders,
  • Samenwerken.

Deze projecten worden besproken in het sportplatform. Met de goedkeuring van een project kan de werkgroep, aan de hand van het toegekende budget, het project uitvoeren.

Format-aanvraag-bijdrage-sportakkoord-Weert.docx

Sportplatformleden:

Algemeen contact voor Sportplatform: sportakkoordweert@gmail.com
Volg ons ook op Facebook:
Sportakkoord Weert | Facebook

Aanvraagformulier Sportakkord Weert 2023Sportakkoord Weert
Logo Punt Welzijn
Gemeeente Weert
Weert in beweging Partners

Sportakkoord submenu