Sportakkoord Sportplatform

Het sportplatform heeft als taak om de projecten die worden aangevraagd te beoordelen, het budget te beheren en de communicatie van het sportakkoord te coördineren. Projecten die worden aangevraagd worden ontwikkeld in de werkgroepen:

  1. Sport en bewegen voor iedereen,
  2. Meer bewegen op en rondom school,
  3. Vitale sport- en beweegaanbieders,
  4. Samenwerken.

Deze projecten worden besproken in het sportplatform.  De goedkeuring van een project biedt de betreffende werkgroep de mogelijkheid en het budget om het project uit te voeren. Projecten aanvragen kan middels onderstaand project aanvraag format en moet ten alle tijden volgens een van de werkgroepen worden aangevraagd en door het Sportplatform zijn beoordeelt en goedgekeurd.

(toevoegen projecten aanvraag)

Notulen
Hier komen de PDFs van de notulen van de overleggen te downloaden

Contactpersonen:

Logo Punt Welzijn
Sportakkoord Weert
Gemeeente Weert
Basketbal academie Limburg
Ontspanwater
Basketbal academie Limburg

Sportakkoord submenu