Sportakkoord Sportplatform

Naast het sportakkoord is er ook een sportplatform opgericht. In dit sportplatform zitten de aanvoerders van de thema’s, Punt Welzijn, Weert in beweging, Gemeente Weert en een onafhankelijke voorzitter. Iedere werkgroep heeft ideeën om zijn ambities waar te maken, deze ideeën worden omgezet in projecten en het Sportplatform beoordeelt de projecten, beheert het budget en verzorgt de communicatie van het Sportakkoord. Op basis van de beoordeling wordt er al dan niet een goedkeuring gegeven voor de uitvoering van het project, met de bijbehorende toekenning van het aangevraagde budget.
Projecten die worden aangevraagd worden ontwikkeld in de werkgroepen:

  • Sport en bewegen voor iedereen,
  • Meer bewegen op en rondom school,
  • Vitale sport- en beweegaanbieders,
  • Samenwerken.

Deze projecten worden besproken in het sportplatform. De goedkeuring van een project biedt de betreffende werkgroep de mogelijkheid en het budget om het project uit te voeren. Projecten aanvragen kan middels onderstaand project aanvraag format en moet ten alle tijden volgens een van de werkgroepen worden aangevraagd en door het Sportplatform zijn beoordeelt en goedgekeurd. 

Format-aanvraag-bijdrage-sportakkoord-Weert.docx

Contactpersonen:

Algemeen emailadres: sportakkoordweert@gmail.com

Volg ons ook op facebook: Sportakkoord Weert | Facebook

Logo Punt Welzijn
Sportakkoord Weert
Gemeeente Weert
Basketbal academie Limburg
Ontspanwater
Basketbal academie Limburg

Sportakkoord submenu