Platform Weert in Beweging visie

Allerlei trends en ontwikkelingen, zoals toename van o.a. overgewicht, inactiviteit, diabetes, eenzaamheid en burnout, vragen om een reactie. Zonder ingrijpen lopen we kans op 80 tot 90% van de bevolking die overgewicht heeft in 2060, een zeer onwenselijke situatie voor onze jonge generatie. De betrokkenen van Platform Weert in Beweging werken samen met overheid, GGD, Punt Welzijn, onderwijs, bedrijven, zorg- en welzijn en sportsector om het tij in Weert te keren. De gezonde keuze moet de gemakkelijke keuze worden en kennis over een gezonde leefstijl moet alom bekend zijn en bekend gemaakt worden. Samen werken aan een duurzame gezonde toekomst, dat is de visie van Platform Weert in beweging. Er liggen al veel allianties tussen sport, bedrijfsleven, naschoolse opvang, onderwijs, zorg en welzijn, maar dat kan nog beter. De consument moet niet hoeven zoeken om de geschikte leefstijl interventie te vinden en de zorgprofessional moet gemakkelijk door kunnen verwijzen.

Het Platform Weert in Beweging staat voor de opdracht om vanuit een onafhankelijke, overkoepelende positie, op basis van verworven kennis en gebruikmakend van contacten tussen de eerstelijnszorg en de georganiseerde en ongeorganiseerde sport en sporters, sport, bewegen en gezondheid in de gemeente Weert in alle richtingen te inspireren en te stimuleren. Het Platform Weert in Beweging brengt betere verbindingen en samenwerking tot stand tussen beweeg-, zorg-, onderwijs-, welzijnaanbieders en lokale overheid en gaat praktische oplossingen en gecombineerde leefstijlinterventies bieden voor verschillende doelgroepen. Gebieds- en taakspecifieke afstemming is bestemd voor c.q. gericht op:

  • Alle binnen het platform betrokken partijen, zodat zij gezamenlijk een omgeving kunnen creĆ«ren waardoor starten met beweging, blijven bewegen en gezonder leven gemakkelijker wordt voor alle doelgroepen.
  • Diverse specifieke doelgroepen, zoals jeugd, volwassenen, achtergestelde groepen, senioren,  mensen met chronische aandoeningen.
  • Effectieve afstemming op campagnes, die gezondere beweeg- en leefstijlen bevorderen.

Verschillende organisaties en mensen zetten zich belangeloos in om in de regio beter samen te werken voor een actiever en gezonder Weert.

Wil je meer weten over de resultaten en activiteiten van het platform, download hier het document Sport en bewegen als middel in Weert (PDF)

Platform Weert in beweging Weert Jeugd in beweging Weert

Platform Weert in Beweging submenu