Sportaanbod Sporten met korting

Volwassenen fonds

Wil je graag aan de slag met sport en/of cultuur?

Dat kan, want het Volwassenenfonds Sport & Cultuur is actief in gemeente Weert! Lees hier de spelregels, die in jouw gemeente gelden, goed door. Een aanvraag wordt gedaan door een erkende intermediair van het Volwassenenfonds. Als deze bekend is, vind je zijn of haar contactgegevens op deze pagina.

Tip! Vul de Deelnemerskaart vooraf in en neem hem geprint, of online op je telefoon, mee naar je afspraak met de intermediair. Zo kan jouw aanvraag extra snel gedaan worden!

Is er thuis geen geld?

Ben jij 18 jaar of ouder en blijft er geen geld over om mee te doen aan activiteiten als zwemles, muziekles, fitness, voetbal, theater- of dansles? Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur zorgt ervoor dat het lesgeld en/of materialen worden betaald voor volwassenen die leven rond het bestaansminimum.
Gebruik de gemeentechecker en

T.  06 18 41 48 77
E.  Limburg@volwassenenfonds.nl
W. www.volwassenenfonds.nl/deelnemers/weert/


Jeugdsportfonds

Werkwijze

Alleen intermediairs kunnen een aanvraag doen bij het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds. Dit zijn professionals die het gezin goed kennen en betrokken zijn bij de opvoeding, begeleiding of scholing van het kind of de jongere. Bijvoorbeeld de maatschappelijk werker, de jeugdhulpverlener, de medewerker van een consultatiebureau, de leerkracht, de schoolarts of de huisarts. Ouders kunnen zelf dus geen aanvraag doen bij het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds.

Kinderen die voor financiële ondersteuning uit het Jeugdcultuurfonds of Jeugdsportfonds in aanmerking komen, komen uit een gezin met minder draagkrachtige ouders. Voor het Jeugdcultuurfonds betekent dit ouders met een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm die van toepassing is, voor het Jeugdsportfonds geldt een inkomensgrens van maximaal 110%. De bijdrage van het Jeugdcultuurfonds is per kind maximaal € 450,- per jaar, uit het Jeugdsportfonds € 225,-. Deze vergoeding wordt niet aan het kind of ouder verstrekt, maar rechtstreeks overgemaakt aan de instelling, vereniging of sportwinkel.

Informatie

Kijk voor meer informatie op www.jeugdcultuurfonds.nl of limburg.jeugdsportfonds.nl.
https://www.jeugdsportfonds.nl/fonds/limburg/

OOK INTERESSANT

Kans fonds
Kwetsbare burgers: zwervende mensen, alle mensen met een financiele beperking.
website


Fondsengehandicaptsporten
Iedereen met een beperking.
website


De belangenvereniging van vermogenfondsen in nederland
Overkoepelend fonds orgaan.
website


Bergmansfonds
Projecten in de zorgsector, gericht op een kwetsbare groep mensen in de samenleving in Midden-Brabant.
website


Fonds NutsOhra

Voor jongeren (0 – 25 jaar) met een chronische aandoening, Voor kansarme gezinnen, Voor alleenstaande ouderen (> 65 jaar) met een beperking, Voor mensen die langdurig afhankelijk zijn van intensieve zorg.
website


Innovatiefonds zorgverkeraars
Innovatiefonds.
website


Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden
Blinden en Slechtzienden.
website


Phelps Stichting
Zwemsport.
website


SPZ
Mensen met een verstandelijke beperking.
website


Stiching Achmea Slachtoffer en Samenleving
Verzekering
website


Startpagina vermogensfondsen
Hier vindt je meer fondsen.
website


Oranjefonds
Sociaal fonds (verenigingen).
website


Johan Cruijf foundation
Gehandicapte jeugd.
website


NSGK
Kinderen met een beperking.
website


Johanna Kinderfonds
Ontwikkelt en steunt wetenschappelijk onderzoek en projecten die tot doel hebben beperkingen te voorkomen of te verminderen en die nieuwe kansen bieden aan kinderen met een lichamelijke, met name motorische, beperking.
website


Revalidatiefonds
Voor iedereen met een lichamelijke beperking.
website


VSB fonds
Mens en maatschappij
website