Sportaanbod Sporten met korting

Weerter Sportpas

Iedereen moet kunnen sporten, dat is het uitgangspunt van de Weerter Sportpas, geïnitieerd door Platform Weert in Beweging.

In 2016 is er een Beweegmakelaar aangesteld bij Punt Welzijn om de verbinding te leggen tussen vraag en aanbod op gebied van sport & bewegen.

De beweegmakelaar geeft aan dat de financiering voor een sportabonnement vaak een blokkade is voor mensen om toch in beweging te kunnen komen. Er zijn wel al enkele regelingen om die ondersteuning te bieden zoals de Meedoenbijdrage van gemeente Weert maar zelfs dat is niet altijd voldoende voor een jaarabonnement en deze geldt alleen voor mensen in de bijstand.

Met de Weerter Sportpas wil Platform Weert in Beweging Weertenaren ondersteunen, zodat sport & bewegen voor iedereen toegankelijk is.

Vanuit de Weerter Sportpas worden verenigingen gevraagd een bijdrage te doen door de drempel te verlagen (de deelnemende clubs bieden een voordeel van 30% op de reguliere kosten) en worden bedrijven, businessclubs en netwerk organisaties gevraagd een bijdrage te doen voor deze groep in Weert.

Voor iedereen die ondersteuning wil bieden, mail naar info@beweegnet.nl

Voor volwassenen die gebruik willen maken van de Weerter Sportpas, mail naar Esther van den Bor, de Beweegmakelaar van Weert: e.vandenbor@puntwelzijn.nl

Sportclubs en verenigingen die deel willen nemen aan de Weerter Sportpas, mail naar info@beweegnet.nl


Jeugdsportfonds

Werkwijze

Alleen intermediairs kunnen een aanvraag doen bij het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds. Dit zijn professionals die het gezin goed kennen en betrokken zijn bij de opvoeding, begeleiding of scholing van het kind of de jongere. Bijvoorbeeld de maatschappelijk werker, de jeugdhulpverlener, de medewerker van een consultatiebureau, de leerkracht, de schoolarts of de huisarts. Ouders kunnen zelf dus geen aanvraag doen bij het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds.

Kinderen die voor financiële ondersteuning uit het Jeugdcultuurfonds of Jeugdsportfonds in aanmerking komen, komen uit een gezin met minder draagkrachtige ouders. Voor het Jeugdcultuurfonds betekent dit ouders met een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm die van toepassing is, voor het Jeugdsportfonds geldt een inkomensgrens van maximaal 110%. De bijdrage van het Jeugdcultuurfonds is per kind maximaal € 450,- per jaar, uit het Jeugdsportfonds € 225,-. Deze vergoeding wordt niet aan het kind of ouder verstrekt, maar rechtstreeks overgemaakt aan de instelling, vereniging of sportwinkel.

Informatie

Kijk voor meer informatie op www.jeugdcultuurfonds.nl of limburg.jeugdsportfonds.nl.
https://www.jeugdsportfonds.nl/fonds/limburg/

OOK INTERESSANT

Kans fonds
Kwetsbare burgers: zwervende mensen, alle mensen met een financiele beperking.
website


Fondsengehandicaptsporten
Iedereen met een beperking.
website


De belangenvereniging van vermogenfondsen in nederland
Overkoepelend fonds orgaan.
website


Bergmansfonds
Projecten in de zorgsector, gericht op een kwetsbare groep mensen in de samenleving in Midden-Brabant.
website


Fonds NutsOhra

Voor jongeren (0 – 25 jaar) met een chronische aandoening, Voor kansarme gezinnen, Voor alleenstaande ouderen (> 65 jaar) met een beperking, Voor mensen die langdurig afhankelijk zijn van intensieve zorg.
website


Innovatiefonds zorgverkeraars
Innovatiefonds.
website


Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden
Blinden en Slechtzienden.
website


Phelps Stichting
Zwemsport.
website


SPZ
Mensen met een verstandelijke beperking.
website


Stiching Achmea Slachtoffer en Samenleving
Verzekering
website


Startpagina vermogensfondsen
Hier vindt je meer fondsen.
website


Oranjefonds
Sociaal fonds (verenigingen).
website


Johan Cruijf foundation
Gehandicapte jeugd.
website


NSGK
Kinderen met een beperking.
website


Johanna Kinderfonds
Ontwikkelt en steunt wetenschappelijk onderzoek en projecten die tot doel hebben beperkingen te voorkomen of te verminderen en die nieuwe kansen bieden aan kinderen met een lichamelijke, met name motorische, beperking.
website


Revalidatiefonds
Voor iedereen met een lichamelijke beperking.
website


VSB fonds
Mens en maatschappij
website