Sportakkoord Het Weerter Sportakkoord

Meer dan 50 partners betrokken bij Weerter Sportakkoord
Op 26 juni 2020 is het Weerter Sportakkoord ingediend bij Vereniging Sport en Gemeente (VSG). Hiermee is het formele traject om te komen tot het Weerter Sportakkoord afgerond. We zijn trots op dit resultaat en leggen je graag uit hoe het definitieve sportakkoord tot stand is gekomen.

Totstandkoming Weerter Sportakkoord
Aan het begin van dit traject, eind 2019, hadden we de planning en aanpak om te komen tot dit sportakkoord gereed. De praktijk verliep anders. Na een tweetal goed bezochte bijeenkomsten kwam er medio maart een einde aan onze gezamenlijke inspanning om de sportieve ambities in Weert in een sportakkoord te gieten. Het coronavirus maakte ontmoeten onmogelijk en dat terwijl is gebleken dat ontmoeten en samenwerken een belangrijke pijler is.

Na diverse digitale overleggen met de kerngroep om te bespreken hoe het sportakkoord afgerond kon worden, hebben we besloten om de input van de eerste twee bijeenkomsten te verwerken tot het Weerter Sportakkoord. Er is bewust gekozen om geen digitaal overleg te plannen. Simpelweg omdat immers nog niet bekend is welk effect corona heeft, dan wel blijft hebben, op de (on)georganiseerde sportaanbieder en de vitaliteit van de inwoners. Hoe nu verder?

Hoe nu verder?
Je kunt hier alvast het Weerter Sportakkoord lezen. Na de zomervakantie organiseren we een bijeenkomst over de ambities uit het Weerter Sportakkoord en stellen we samen vast of de ambities uit het akkoord nog steeds overeenkomen met kansen en uitdagingen die dan spelen. Deze bijeenkomst dient nog gepland te worden en de uitnodiging volgt later.

Vragen?
Stuur dan een e-mail naar sportakkoord@weert.nl.

Gemeente Weert, Punt Welzijn, Weert in Beweging, FC Oda, Rapidatas en Huis voor de Sport Limburg

Sportakkoord Weert

Sportakkoord submenu