Sportakkoord Het Weerter Sportakkoord

De totstandkoming van het Weerter Sportakkoord
Aan het einde van 2019 is er in samenwerking met Huis voor de sport Limburg gestart met de realisatie van het Weerter Sportakkoord. In het begin is er een kerngroep gevormd met Punt Welzijn, Weert in Beweging, Huis voor de sport Limburg en de Gemeente Weert. Begin 2020 zijn er bijeenkomsten georganiseerd om kansen, uitdagingen en acties te definiëren. Helaas kwam er een einde aan onze gezamelijke inspanning om de sportieve ambities in Weert in een sportakkoord te gieten. Het coronavirus maakte ontmoeten onmogelijk en dat terwijl is gebleken dat ontmoeten en samenwerken een belangrijke pijler is. Na diverse digitale overleggen met de kerngroep om te bespreken hoe het sportakkoord afgerond kon worden, hebben we besloten om de input van de eerste twee bijeenkomsten te verwerken tot het Weerter Sportakkoord.
Op 26 juni 2020 is het Weerter Sportakkoord ingediend bij Vereniging Sport en Gemeente (VSG). Hiermee is het formele traject om te komen tot het Weerter Sportakkoord afgerond. We zijn trots op dit resultaat
Eind 2020 is er een digitale terugkoppeling geweest over de thema’s en ambities van het sportakkoord. Voor ieder thema is een werkgroep opgezet. Alle betrokken partners bij het Sportakkoord konden aangeven om aanvoerder, speler of supporter te willen zijn binnen een bepaalde werkgroep. De aanvoerders zitten de vergaderingen voor, de spelers zijn actief betrokken bij het thema en de supporters worden op de hoogte gehouden van wat er speelt bij het thema.

Weerter Sportakkoord
Dit Weerter Sportakkoord heeft een dynamisch Karakter. Nieuwe actiepunten kunnen worden toegevoegd en nieuwe initiatieven en samenwerkingen kunnen gestart worden.
Het sportakkoord bestaat uit de volgende 4 thema’s:

 1. Sport en bewegen voor iedereen
 2. Meer bewegen op en rondom school
 3. Vitale sport- en beweegaanbieders
 4. Samenwerken

Je kunt hier het Weerter Sportakkoord lezen.

Hoe nu verder?
Er is jaarlijks een budget beschikbaar voor sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, instellingen uit het onderwijs, zorg- en Welzijnsorganisaties of het bedrijfsleven die een bijdrage willen bieden aan bovenstaande ambities. Heb je ideeën of wil je ook betrokken worden bij het sportakkoord kijk op de pagina Sportplatform voor de contactgegevens.

Goedgekeurde projecten Weerter sportakkoord (t/m mei 2022):

 1. Aangepaste triatlon (2022)
 2. Het bewegend kind
 3. Bundeling app voor alle sportverenigingen
 4. Vitale club tool
 5. Bewegend rekenen op het VO
 6. Bewegen op en rondom school in beeld
 7. Build your dream
 8. Peanuts basketbal happening
 9. Peuter4daagse
Sportakkoord Weert
Logo Punt Welzijn
Gemeeente Weert
Ontspanwater

Sportakkoord submenu