Nieuws Sportimpuls 2016 opengesteld

gepubliceerd op: 28-02-2016 09:59

ARNHEM - Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen sinds 18 februari bij ZonMw een subsidieaanvraag indienen voor de Sportimpuls 2016. De Sportimpuls maakt deel uit van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt.

Sport en Bewegen in de Buurt biedt lokale sport- en beweegaanbieders de kans om mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van succesvol sport- en beweegaanbod (interventies) van de Menukaart Sportimpuls. Het is van belang dat het sportaanbod aansluit bij de vraag van de doelgroep, aanvullend is op de bestaande situatie in de buurt en dat wordt samengewerkt met lokale organisaties. Ook dit jaar zijn drie subsidieoproepen opengesteld: Sportimpuls, Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht en Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten. De sluitingsdatum is 12 april, 14.00 uur. Sportimpuls 2016 De Sportimpuls 2016 is er om mensen die niet of weinig bewegen of dreigen te stoppen met sporten en bewegen, te stimuleren om fysiek in beweging te komen. Kinderen sportief op gewicht Het doel is om kinderen van 0 tot 4 jaar met (risico op) overgewicht en obesitas en jeugd van 12 tot 18 jaar met (ernstig) overgewicht die niet of te weinig bewegen te stimuleren gebruik te maken van een passend sport- en beweegaanbod. En dat zij blijven sporten en bewegen als onderdeel van een gezonde(re) leefstijl. Belangrijke elementen in de uitvoering zijn: • samenwerking tussen lokale sport- en beweegaanbieders; • samenwerking met de lokale gezondheidszorg; • participatie van de ouders. Jeugd in lage inkomensbuurten Deze impuls is specifiek bestemd voor jeugd tot en met 21 jaar in lage inkomensbuurten. Doel is om de jeugd die weinig kansen heeft lid te worden van een sportvereniging in hun eigen buurt blijvend fysiek in beweging te brengen. Daarbij is de behoefte van de doelgroep van belang, ouders erbij te betrekken en aan te sluiten bij het armoedebeleid van de gemeente. In de oproep voor subsidieaanvragen 2016 is een aantal criteria aangescherpt, namelijk: • Meer aandacht voor financiële borging en cofinanciering. • Specifieke toelichting voor doelgroep gehandicaptensport of mensen met een beperking. Voor de aanvragen gericht op jeugd en jongeren geldt dat: • Bij Jeugd in lage inkomensbuurten moet meer worden aangesloten bij het gemeentelijk armoedebeleid. • Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie moet nog beter uitgewerkt worden.

terug naar overzicht