Nieuws Weert Noord Verenigd!: burgerinitiatief voor clustering van sport, onderwijs, welzijn, ontmoeten, zorg en cultuur

gepubliceerd op: 02-06-2016 20:33

Twee jaar geleden is voetbalclub FC Oda begonnen met na denken over een nieuwe kantine, aangezien het duidelijk was dat deze huidige kantine op was. Bij leden van de voetbalvereniging  groeide de droom van een nieuwe kantine. “We constateerden echter al vrij snel dat een kantine voor alleen FC Oda financieel zeer lastig te realiseren zou zijn”, vertelt Math Smeets. “We moesten het breder en professioneler aanpakken. Wij zagen niet alleen dat andere clubs op het sportpark ook accommodatie problemen hebben, maar ook dat zij net als wij ook steeds meer moeite hebben om vrijwilligers te krijgen voor de clubwerkzaamheden.  En dit heeft allemaal uiteindelijk invloed op de financiën van de club(s)”

Na het bijwonen van een bijeenkomst van het NOC-NSF in november 2015 ontstond het idee voor een multifunctioneel sportpark, een bovenlokale voorziening waarin diverse functies zoals sport, onderwijs, welzijn,  ontmoeten, zorg en cultuur geclusterd worden. Door een slimme programmering en beheer van het park kunnen de accommodaties optimaal worden benut. Een burgerinitiatief was geboren.

Alle verenigingen / organisaties die gebruik maken van het sportpark werden afgelopen dinsdag uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van het sportpark. “Alle verenigingen zijn autonoom bezig, hebben een eigen kantine en kleedfaciliteiten. Het enige gemeenschappelijke is dat diverse personen lid zijn van meer dan één vereniging en dat de grond van de gemeente is ”, verklaart Sander Hofs.

Vooruitkijken Alle verenigingen zijn tot op heden redelijk financieel gezond en kunnen rekenen op veel vrijwilligers die het park netjes bijhouden. “Toch moeten we vooruitkijken”, zegt Frank Simons.  “Hoe ziet het maatschappelijk landschap er over 10 tot 15 jaar uit en hoe acteren verenigingen daarin? Het aantal jongeren neemt af, de bevolking wordt ouder en ouderen blijven langer thuis. Zij hebben behoefte aan ontmoeting. We merken allemaal dat er steeds meer bezuinigingen komen. Hoe kunnen de verenigingen daar creatief mee omgaan? Het is mooi te zien hoe alle verenigingen nu de krachten bundelen en elkaar versterken. Daarom kijken we ook niet alleen naar de verenigingen in Boshoven, maar ook over onze grenzen heen: het is een park voor heel Weert Noord met een stedelijk uitstraling.”

“Bundelen is een logische keuze”

Afgelopen dinsdag waren diverse organisaties uit Weert aanwezig om de luisteren naar de plannen van Weert Noord Verenigd!.  Na inleidende presentatie is in twee groepen  gepraat over de plannen en zijn er aandachtspunten benoemd die meegenomen worden in de verdere plannen. Veel organisaties geven aan nu al behoefte te hebben aan samenwerking op het gebied van activiteiten voor jeugd maar ook voor ouderen.  De algemene conclusie van de avond  was dan ook dat het bundelen van activiteiten en voorzieningen een logische keuze is om voor de lange termijn een bruisend park te hebben waar zowel sport als cultuur een plek heeft.

Samenwerken noodzakelijk Huis voor de Sport Limburg noemt Weert Noord Verenigd! een schoolvoorbeeld van burgerinitiatief. “Er wordt van onderop gekeken welke kansen en mogelijkheden er zouden kunnen liggen en het wordt breed gedragen. Initieer je dit van bovenaf, dan creëer je vaak luchtkastelen. Door een betere bezetting te realiseren zijn de plannen op langere termijn financieel betaalbaar.

Het initiatief past binnen de kaders van de gemeenteraad van Weert. De raad kiest voor concentratie van voorzieningen en het geschikt maken daarvan voor multifunctioneel gebruik. Bovendien is dit plan:

  • Een mooi voorbeeld van een burgerinitiatief
  • Vanuit een visie opgezet
  • Van onder op de “schouders er onder”
  • Gericht op samenwerking
  • Met een “open mind” breder kijken dan alleen de eigen vereniging maar wel realistisch blijven
  • Vitale samenleving: samen zelf dromen en doen vraagt om partnership.

Hoe nu verder:

Tijdens de informatieavond van 17 mei is veel input gegeven voor de verdere uitwerking van de plannen. Vervolgens worden de plannen besproken met de gemeente en wordt de vraag gesteld of de plannen verder uitgewerkt mogen worden.

Weert Noord Verenigd in een initiatief van:

 

 

Scheidsrechtersvereniging Weert eo

Dhr Ramaekers

H.S.V. Indians Weert

Eef Martinus

H.S.V. Indians Weert

Donald Cardoze

FC ODA

Math Smeets

FC ODA

Sander Hofs

ODA School

Frank Simons

Tennisvereniging Boshoven

heer Curvers

Hoera Kindercentra

Paul Horsmans

Muziekcentrum De Bosuil

Sander Hoeben

Let's Move/Punt Welzijn

Niels Peulen

 BPL/Bal                                                        Gerard Ackermans

 

Meer informatie: 

Math Smeets of Cristan Segers: weertnoordverenigd@gmail.com

06-31044927

 

terug naar overzicht