Nieuws Widdonckschool Weert start met FitCoach leefstijl- en activeringsprogramma

gepubliceerd op: 13-01-2014 10:34

Steeds meer worden we het erover eens dat gezondheid meer is dan “niet ziek zijn”.

De WHO definieert gezondheid als “een toestand van een zo optimaal mogelijk fysiek, mentaal en sociaal welbevinden, waarbij iedereen de kans moet hebben om als mens capaciteiten te ontwikkelen en te gebruiken met een maximaal aantal vrijheidsgraden en keuzemogelijkheden”.  

Laat dit nu geheel aansluiten bij de ecologische visie van school!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Elk gezondheidsthema vraagt een benadering vanuit de drie dimensies van gezondheid:

  • fysiek
  • sociaal-emotioneel
  • mentaal/ psychisch

Een voorbeeld ter verduidelijking.

Evenwichtige voeding is een thema met een sterke invulling vanuit fysiek welbevinden: een evenwichtige maaltijd, balans in de inname van energie, ....

Maar, ook de sociaal-emotionele component van voeding mogen we niet verwaarlozen: het eet- en drinkgedrag als sociaal gebeuren (denk aan Energy drink, fast food) , de problematiek van obese-kinderen die gepest worden, ....

Tot slot is er de mentaal/ psychische dimensie bij eetgedrag: eetgedrag als reactie op emotionele (stress)situaties, eetstoornissen, ....

Wetend dat er momenteel een generatie kinderen geboren wordt met een lagere levensverwachting dan hun ouders; wetend dat overgewicht bij jeugd toeneemt; wetend dat ………………..,

maakt dat we moeten investeren in een bewustwordingsproces, beginnend bij onszelf als persoon en leerkracht, om uiteindelijk bij de kinderen/leerlingen én bij ouders/opvoeders uit te komen.

Widdonckschool Weert besteedt al een aantal jaren aandacht aan de dimensies sociaal-emotioneel en mentaal/ psychisch welbevinden. Hiertoe loopt o.a. het studietraject Pedagogisch leiderschap, - tact.

Met het in huis halen van het FitCoach leefstijl- en activeringsprogramma krijgt ook de dimensie fysiek welzijn gericht aandacht.

Vaak wordt gestart met de meest uiteenlopende activeringsprogramma’s en workouts. Widdonckschool Weert wil het accent op bewustwording leggen; een gezonde leefstijl en meer bewegen zal een logisch gevolg zijn.

Iedere collega krijgt daartoe de beschikking over een “Pebble”, een beweegmeter die je bij je draagt en te allen tijde laat zien hoeveel procent van de door jezelf ten doel gestelde beweging je voor die dag al hebt gerealiseerd.  Met de FitCoach krijgt ieder volledige inzage in het totale beweegpatroon, gedurende de gehele dag, weergegeven op een eigen leefstijlplatform (een  persoonlijk dashboard op PC/laptop/i-pad).

De filosofie van het FitCoach programma is dat een ieder zijn of haar eigen keuzes maakt in het leven. Die eigen verantwoordelijkheid kan niemand overnemen en als deze niet vanuit jezelf komt, dan is deze ook niet duurzaam. Het FitCoach programma is je stok achter de deur, je inspiratie- en educatiebron om die volgende stap te maken naar een vitaler leven en reikt je de hand om je eigen beweeg- en leefstijlcoach te worden”.

Na de informatiebijeenkomst vrijdag 6 december, verzorgd door John van Heel van Life Style Vitae was het enthousiasme zeer groot.

Donderdag 16 januari is de “officiële start” en wordt ieder uitgerust met een beweegmeter.

Op weg naar een “ bluezone-school “ ……………….

Voor informatie:

www.lifestylevitae.nl

www.fitcoach.nl

 

Peter van Gils

Locatiedirecteur SO en VSO Widdonckschool Weert

terug naar overzicht