Nieuws Beweegmakelaar 2017

gepubliceerd op: 03-02-2017 12:10

Afgelopen jaar was erg succesvol, 44 deelnemers gestart met sport en bewegen. Dit jaar gaan we nog meer mensen in beweging zetten. In Weert hebben we 120 statushouders (mensen met een verblijfsstatus) die allemaal een cursus kennismaking Sport & Bewegen krijgen. Dit houd in dat ze 2 maanden lang, elke week een clinic van een combinatiefunctionaris of sportaanbieder krijgen. Ze starten met een workshop van mij, gevolgd door de eerste beweegactiviteit. De weken daarna gaan ze basketballen, volleybal, handbal enz.. Het enthousiasme straalt eraf en het is tevens een goede manier om het verenigingsleven te leren kennen.  

Walk & Talk Woensdag 18 januari heb ik de cursus ‘Bewegen naar Werk’ gegeven samen met Carlijn Rekmans (CF Atletiek)bij de Walk & Talk inloop voor werkzoekenden. Het doel was om deze werkzoekenden te motiveren om in beweging te komen en te blijven. Carlijn heeft een ‘expeditie Robinson’ spel gemaakt waarbij de deelnemers door de hele bieb opdrachten uit moesten voeren.  Het was een interessante ochtend, leuke en actieve mensen ontmoet en zelfs een nieuwe vrijwilliger erbij gekregen als beweegmaatje.  

Inloop beweegspreekuur Zelfregie Centrum Vorig jaar ben ik ook gestart met een inloop beweegspreekuur bij het ZRC. Daar zou ik 2 uurtjes aanwezig zijn maar wegens de grote belangstelling, zat ik er de1e week bijna 3 uur. Dit jaar is er ook weer een maandelijks inloop beweegspreekuur, de data zullen op beweegnet.nl gezet worden.  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Esther van den Bor e.vandenbor@puntwelzijn.nl Mobiel: 06-54210469

 

terug naar overzicht