Nieuws Burgerinitiatief voor clustering van sport, onderwijs, welzijn, ontmoeten, zorg en cultuur

gepubliceerd op: 22-02-2017 20:55

Weert Noord Verenigd!

Burgerinitiatief voor clustering van sport, onderwijs, welzijn, ontmoeten, zorg en cultuur

Uitnodiging:

Praat en denk mee over Sportpark Boshoven

Weert-Noord Verenigd!

 

Op 17 mei 2016 is door het Burgerinitiatief  Weert Noord Verenigd! de toekomstvisie van het Sportpark Boshoven gepresenteerd.  

In deze Toekomstvisie hebben de verenigingen hun eerste ideeën getoond voor een multifunctioneel (sport)park, een bovenlokale voorziening waarin diverse functies zoals sport, onderwijs, welzijn,  ontmoeten, zorg en cultuur geclusterd worden.   

Het vervolg

Na deze initiatieffase hebben de organisaties in de periode september 2016 tot februari 2017 de ideeën verder uitgewerkt in de definitiefase en meer concreet gemaakt zijn:

  • Welke samenwerkingen –op korte- en lange termijn kunnen er plaatsvinden tussen de organisaties en welk aanbod kan hierbij aangeboden worden.
  • Welke accommodatie behoefte hebben de organisaties op korte- en lange termijn en zijn er combinaties tussen organisaties mogelijk.
  • Wat zijn de fysieke verbeteringen aan het (sport)park Boshoven op korte- en lange termijn zodat bovenstaande punten (aanbod en accommodatie) beter gerealiseerd kunnen worden.

De uitkomsten van deze fase willen wij graag aan u presenteren op dinsdag 28 maart a.s. om 19.30 uur in de Muziekcentrum De Bosuil , Vrakkerveld 2c te Weert.

Wij  nodigen u, als (mogelijke) toekomstige gebruiker, van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Wij  horen ook graag hoe u tegen de plannen aankijkt, welke kansen er wellicht nog meer zijn en waarmee wij eventueel nog rekening moeten houden.

Het programma van deze avond is als volgt:

19.30 uur          Ontvangst met koffie en thee

20.00 uur          Opening en welkomstwoord

20:05 uur          Presentatie uitkomsten van de Definitiefase

20.45 uur          Dialoog met de zaal.

21.30 uur          Afsluiting

 

Graag vernemen wij vóór 24 maart 2017 of u aanwezig bent en met hoeveel personen. U kunt dit doen door een mail te sturen naar: weertnoordverenigd@gmail.com.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Sander Hofs (06-12435330) of Niels Peulen (0629567738).  Wij ontmoeten u graag dinsdagavond 28 maart a.s.!

 

Hartelijke groeten,

Namens Weert-Noord Verenigd!

FC Oda – Scheidsrechtersvereniging Weert e.o. – Honk- en Softbalvereniging Indians Weert - Oda School - Hoera Kindercentra – Humanitas - Hangout – Muziekcentrum de Bosuil - TC Boshoven - Punt Welzijn – BC Weert'67 – Life Style Health en Prevention.

terug naar overzicht