Nieuws Conferentie Onderzoek en innovatie met en voor de gezonde regio

gepubliceerd op: 07-01-2020 12:24

Donderdag 23 januari 2020 

12.00-18.00 uur, De Oranjerie in Roermond

Op donderdagmiddag 23 januari vindt de Conferentie Onderzoek en innovatie met en voor de gezonde regio plaats. U bent van harte uitgenodigd! Deze uitnodiging gaat naar een brede doelgroep.

Het Maastricht UMC+ wil graag, als academische motor in de regio, samen met partners in de regio een netwerk opzetten. Het doel van dit netwerk is het bevorderen van een gezonde regio. Dit sluit aan bij het NFU-rapport Onderzoek en innovatie met en voor de gezonde regio. Als eerste stap stellen we, op basis van vier maatschappelijke doelen, samen met alle betrokkenen uit de regio een onderzoeks- en innovatieagenda op.

Tijdens deze regioconferentie werken wij in vier parallelle denksessies gezamenlijk aan de onderstaande maatschappelijke thema’s. Bij iedere denksessie is in het bijzonder de vraag aan de orde hoe we bestaande kennis kunnen toepassen in de maatschappij. U brengt uw expertise in tijdens één denksessie.

Maatschappelijke thema’s

Sociaal-economische gezondheidsverschillen

Groepen mensen in onze regio leven jaren korter en in minder goede gezondheid dan andere groepen. We willen deze sociaal-economische gezondheidsverschillen verkleinen.  We willen dat de toekomstige generatie gezonder opgroeit dan de huidige. Welke kennis- en innovatievragen helpen deze doelen dichterbij te brengen?

Er wonen steeds meer en steeds oudere mensen in onze regio, en dat leidt tot een steeds grotere en complexere zorgvraag. Tegelijk is er tekort aan verplegend en verzorgend personeel. We willen dat ouderen zo lang als mogelijk thuis kunnen wonen met passende zorg en ondersteuning. We willen dat minder ouderen zich eenzaam voelen. En we willen mantelzorgers en burgerinitiatieven onderdeel laten zijn van de zorg. Welke kennis- en innovatievragen helpen om de zorg voor ouderen goed te organiseren?

De kosten van de zorg nemen toe, voor de maatschappij en voor mensen individueel. We willen de zorg betaalbaar houden in onze regio. We willen kostenverhogende prikkels wegnemen en onnodige medicalisering voorkomen. Welk kennis- en innovatievragen helpen om de kosten van zorg en ondersteuning in de regio te beteugelen?

Kwetsbare patiënten, zoals chronisch zieken en jongeren met geestelijke problemen, kunnen vaak niet verwezen worden naar de juiste zorg. We willen meer samenhang in het aanbod van zorg en ondersteuning. We willen dat er minder loketten zijn voor zorg en ondersteuning, en willen hierin samenwerken met zorgaanbieders, inkopers en burgers. Welke kennis- en innovatievragen helpen de versnippering tegen te gaan?

Aan het einde van de middag hopen wij een belangrijke stap te hebben gezet om te komen tot een concrete onderzoeks- en innovatieagenda voor de regio.

Hier vindt u het volledige programma en achtergrondinformatie.

Inschrijving

We heten u van harte welkom op donderdag 23 januari 2020 in Roermond (12.00 – 18.00 uur). Graag vernemen wij uiterlijk 13 januari of wij kunnen rekenen op uw aanwezigheid en aan welke denksessie u wilt bijdragen. In elke denksessie is plaats voor maximaal 30 deelnemers. Klik hier om u aan te melden.

Met vriendelijke groet,

prof. dr. Marja van Dieijen, voorzitter Raad van Bestuur Maastricht UMC+

prof. dr. Albert Scherpbier, vice-voorzitter Raad van Bestuur Maastricht UMC+ en decaan Faculty of Health, Medicine and Life Sciences

terug naar overzicht