Nieuws ‘Samenwerkingsverband Positief Gezond Weert’

gepubliceerd op: 19-03-2021 16:00

In het kader van “Juiste Zorg op de Juiste Plek” heeft er een startproject via ZonMw plaatsgevonden in Weert vanaf 26-08-2019 tot 26-02-2021. Het hoofddoel van het project “Samenwerkingsverband Positief Gezond Weert” was tweeledig. Enerzijds de burger van Weert informeren over het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en anderzijds het opzetten van een netwerk van professionals die geïnteresseerd zijn in het werken met Positieve gezondheid en het voeren “het andere gesprek”.

Wat is het gedachtegoed van Positieve Gezondheid? Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies: lichaamsfuncties, dagelijks functioneren, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven en meedoen (sociaal, maatschappelijk). Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. https://www.iph.nl/positieve-gezondheid/wat-is-het/

Wat is het voeren van “het andere gesprek”? “Het andere gesprek” is een gesprek dat zichtbaar maakt wat écht belangrijk is voor de cliënt of medeburger zelf. Zo’n gesprek leidt vaak tot verassende uitkomsten. Zo kan het zijn dat achter een gezondheidsklachten een ander probleem zit. Hierbij is het verbluffend om te zien dat mensen vaak heel goed weten wat er nodig is om hun gezondheidssituatie te verbeteren. Kenmerkend voor het andere gesprek is dat je contact maakt, aandachtig luistert en de ander helpt om zo veel mogelijk zijn/haar eigen oplossingen te vinden. Als professional neem je een coachende rol aan want de beste raadgever is de cliënt zelf. Het spinnenweb van Positieve Gezondheid wordt in de regel gebruikt als gespreksinstrument om mensen zelf te laten nadenken over hun situatie en om de dialoog daarover op gang te helpen. https://mijnpositievegezondheid.nl/

Belangrijkste resultaten project “Samenwerkingsverband Positief Gezond Weert”. Burgers betrekken en informeren over Positieve Gezondheid o.a. middels: artikels in de stadskrant Weert in Beweging, samenwerking opstarten met Burgerkracht en de Beweging Limburg Positief Gezond, het geven van lezingen over (Positieve) Gezondheid in de bibliotheek in Weert, het input geven op de gezondheidsnota Positief Gezond Weert van de Gemeente Weert, opstart samenwerking met jongerenprojecten zoals Stay Vital en Praktijkonderwijs het Kwadrant i.s.m. Punt Welzijn. 

Professionals inspireren over Positieve Gezondheid o.a. middels: het actief benaderen van zorg- en welzijns professionals in de regio Weert, het organiseren van interactieve bijeenkomst Positief Gezond Café, het aanbieden van de opleidingsmogelijkheden Positieve Gezondheid, het opstarten van een digitale sociale kaart van professionals Positieve Gezondheid.

Afsluitend Bijzondere dank aan de maatschappelijke partners van het samenwerkingsverband Positief Gezond Weert voor hun input tijdens het project: Toon Hermans Huis Weert, GGD Limburg Noord, Land van Horne, Punt Welzijn, Gemeente Weert, Stichting Toegankelijkheid, Ouderenvereniging Stramproy, Platform Weert in Beweging. Ook dank aan allen die op één of andere manier deelgenomen hebben aan het vorm geven van het samenwerkingsverband.

Helaas heeft het corona-virus er voor gezorgd dat we elkaar alle lange tijd niet persoonlijk hebben kunnen ontmoeten. We gaan echter samen met u allen door met het verder te ontwikkelen van het Samenwerkingsverband Positief Gezond Weert. Zodra het weer mag en kan gaan we weer aan de slag en ontmoeten wij u graag! 

Blijf positief en gezond!!

Projectgroep Samenwerkingsverband Positief Gezond Weert Henriette Bloemenkamp, John van Heel, Paul Broens

Wilt u meedoen of heeft u vragen:  info@weertinbeweging.nl https://www.weertinbeweging.nl/weert/positief_gezond/algemeen

terug naar overzicht