Nieuws Maandag 4 december: Symposium KEI Positief Gezond Weert!

gepubliceerd op: 10-11-2023 08:46

Maandag 4 december: Symposium KEI Positief Gezond Weert!

Hoe krijgen we het gedachtegoed en de werkwijze van Positieve Gezondheid in de praktijk en in de wijk?

Wethouder Michele Ferrière opent het symposium en Chantal Walg, een inspirerende spreker, zal u meenemen in haar ervaringen en mogelijkheden met Positieve Gezondheid in de wijk. Ook presenteren we op dit symposium een idee over een Positief Gezond route, wat we samen met professionals uit willen voeren in 2024.  

U komt toch ook! 

Graag nodigen wij u uit voor het symposium KEI POSITIEF GEZOND WEERT. Dit symposium is bedoeld voor professionals en organisaties die direct of indirect werken aan de gezondheid en welzijn van mensen in Weert.

Dr. Machteld Huber introduceerde het concept Positieve Gezondheid in Nederland in 2012. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levens uitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. In deze visie is gezondheid niet langer meer strikt het domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal.

Het is echt nodig want de gezondheidszorg loopt vast in Nederland. Willen we onze kwaliteit van leven behouden tot op latere leeftijd dan zullen we samen preventief aan de slag dienen te gaan met gezondheidsbevordering. Daarom staat preventie hoog op de agenda van de gemeente Weert, lokale politiek, zorg, sport, onderwijs en bedrijven en dat is ook nodig.

Platform Weert in Beweging werkt samen in de regio tussen de 5 ringen: lokale overheid, bedrijven, sportsector, onderwijs en zorg & welzijn. Met Positieve Gezondheid als vertrekpunt informeert en inspireert Platform Weert in Beweging inwoners en professionals op het gebied van zingeving, welzijn, participatie en sport met handvatten om regie te voeren over eigen leven.

  Wij vinden het fijn om je te mogen verwelkomen! De deelname is gratis. 

Geef bij je aanmelding je naam/bedrijf of instelling door samen met keuze 1, 2 of 3 van de werksessies die je onder in deze mail aantreft. Klik hier om je aan te melden: Ja ik meld mij aan!

terug naar overzicht