Nieuws Positieve Gezondheid in Weert!

gepubliceerd op: 12-12-2023 11:43

Positieve Gezondheid in Weert!

De missie van de Beweging Positief Gezond Limburg is een tot in de haarvaten een Positief Gezond Limburg. Positieve Gezondheid heeft al een stevige plek in Limburg ingenomen in bijvoorbeeld het zorg-, welzijns- en overheidsdomein. Het streven is om minstens 75% van alle inwoners en organisaties in Limburg te bereiken om ze te laten ervaren wat Positieve Gezondheid voor hen kan betekenen. Eén van de manieren om dit streven te behalen is #Keipositief. Het is gebaseerd op de Happy Stones (meer info happy stones). Het is een manier om Positieve Gezondheid meer bekendheid te geven onder alle (Lim)burgers, organisaties en zorgverleners.  Een volgende stap  kan zijn dat iedereen het zo leuk gaat vinden dat ze zelf  (ongeorganiseerd) keien gaan maken en ze in hun eigen omgeving gaan verspreiden, zoals bij de ‘echte’ Happy Stones. Een #Keipositief kan de vinder nieuwsgierig maken en door te googelen waar #Keipositief voor staat wordt een volgende (Lim)burger bereikt. #Keipositief draagt zo bij aan de Beweging Limburg Positief Gezond.

#KeiPositief in Weert

Weert heeft het #KeiPositief initiatief opgepakt door de fysieke XXL Kei in ontvangst te nemen en het symposium #KeiPositief Weert te organiseren op 4 december 2023 (Persbericht). 100 keien zijn omgevormd tot #KeiPositief kei door de kunstenaars van PSW Weert en alle deelnemers van het symposium mogen er een in ontvangst nemen en een plekje geven in Weert. Al vanaf 2017 is Weert actief op het gebied van Positieve Gezondheid, onder andere door het netwerk Positieve Gezondheid Weert op te zetten en door 2 eerdere Positieve Gezondheid symposia. Vanuit Platform Weert in beweging wordt Positieve Gezondheid binnen de gemeente, de zorgsector, welzijn en sport gestimuleerd, zodat het voor inwoners steeds gemakkelijker wordt om het gedachtegoed van Positieve Gezondheid te leren kennen en voor professionals steeds gemakkelijker om het toe te passen.

Positief gezonder 2024

Vanuit Platform Weert in beweging en de gemeente Weert is er een stevige ambitie geformuleerd voor 2024. Meer inwoners betrekken, Positieve Gezondheid verankeren in de wijken en het organiseren van een Positieve Gezondheid route, zodat inwoners direct kennis kunnen maken met de professionals die het gedachtegoed al omarmen en toepassen. Tijdens het symposium op 4-12 zijn hiervoor de ideeën verzameld en wordt er een concreet plan opgesteld voor 2024. Iedereen die in wil haken is van harte welkom, mail naar info@weertinbeweging.nl.

terug naar overzicht