Nieuws SamenLoop voor Hoop in Weert.

gepubliceerd op: 11-06-2014 21:27

Onlangs is vanuit de sectie wandelsport van AV Weert het initiatief ontstaan om de mogelijkheid te onderzoeken een SamenLoop voor Hoop te organiseren in Weert. Het streven is deze loop voor het eerst in 2015 te laten plaatsvinden. Het bestuur van de sectie wandelsport van AV Weert heeft reeds een eerste overleg gehad met KWF Kankerbestrijding en de regionale afdelingen van KWF Nederweert en Weert. Het wandelbestuur van AV Weert heeft na dit overleg aangegeven positief te staan tegenover dit evenement. Wel moet een breed draagvlak gevonden worden om dit goed te organiseren en zal er een projectgroep gevormd moeten worden waarbij naast afgevaardigden van onze vereniging ook anderen betrokken moeten worden zodat er een zelfstandige organisatie ontstaat die de Samenloop voor Hoop gaat organiseren. Deze organisatie zal plaatsvinden onder verantwoording van KWF Kankerbestrijding.

Wat is een SamenLoop voor Hoop? Een SamenLoop voor Hoop is een een bijzonder 24 -uurswandelestafette om stil te staan bij kanker en om het leven te vieren. SamenLoop voor Hoop is géén wedstrijd. Het is een 24-uurswandelestafette waarbij de teamleden elkaar afwisselen. Dit staat symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker. Deelnemers hoeven dus geen getrainde lopers te zijn! Tijdens een SamenLoop voor Hoop zetten alle deelnemers zich ook in om geld in te zamelen. De totale opbrengst komt ten goede aan het wetenschappelijk kankeronderzoek in de regio dat door KWF Kankerbetrijding wordt gefinancierd. Meedoen is een bijzondere ervaring, een beleving die er ook nog toe bijdraagt dat kanker uiteindelijk nog ‘slechts’ een chronische ziekte wordt. Een belangrijk doel van de SamenLoop is het met elkaar delen van ervaringen, het vieren van het leven en het in contact komen met elkaar. Survivors SamenLoop voor Hoop is nadrukkelijk ook bedoeld voor hen die kanker hebben of strijd hebben gevoerd met kanker. Zij openen de SamenLoop en tijdens de activiteit is er een speciaal programma voor hen ingeruimd.  Met de 24-uursestafette symboliseren we ook dat we vanuit het donker weer het licht tegemoet wandelen en daarmee drukken we uit dat hoop doet leven.   Waar staan we nu? We staan nu nog aan het begin. Het initiatief is genomen de mogelijkheid te onderzoeken dit prachtige evenement in Weert te gaan organiseren. Het bestuur van AV Weert staat positief tegenover het evenement en beschikt over een geschikte accommodatie. Wij willen nu in contact komen met mensen in Weert die bereid zijn samen met ons de schouders eronder te zetten en de organisatie verder op te pakken. Speciaal zijn we op zoek naar mensen die beschikken over organisatorische kwaliteiten op het gebied van logistiek, PR & communicatie, Catering, Fondswerving en het werven van vrijwilligers. Wij nodigen u daarom van harte uit om met ons van gedachten te wisselen tijdens een informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in de bestuurskamer van AV Weert , Sportpark St Theunis, Parklaan 1c, 6006 NT Weert op woensdag 25 juni om 19.30 uur. Graag nodigen wij u uit voor deze bijeenkomst. U kunt uw deelname aan deze bijeenkomst bevestigen via mail: heeskensreijnen@gmail.com . Wij hopen na deze avond voldoende aanmeldingen te hebben om een projectgroep te kunnen vormen waarmee wij de organisatie concreet op kunnen gaan pakken.

Meer informatie? Kijk voor meer informatie alvast eens op internet via www.kwf.nl (zoek op Samenloop voor Hoop). Ook op you tube zijn veel filmpjes te vinden van Samenlopen die elders in ons land al zijn georganiseerd.

Graag tot ziens op 25 juni !!!

Geert Heeskens-Reijnen Voorzitter sectie wandelen AV Weert

terug naar overzicht