Partner Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg) biedt zorg en ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke handicap bij wonen, dagbesteding/werken/onderwijs en vrije tijd.

PSW wil bevorderen dat mensen met een verstandelijke handicap een volwaardige plaats kunnen innemen in de samenleving en zoveel mogelijk zelf richting en inhoud kunnen geven aan hun eigen leven. Een van de pijlers daarbij is de lokale verankering van die voorzieningen en een zo groot mogelijke deelname aan de lokale samenleving.

www.psw.nl

OPEN WEBSITE

Logo  Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg