Partner Stichting Door Sport Ontspanning

In 1969 is dank zij de medewerking van velen de Stichting Door Sport Ontspanning (hierna te noemen 'Stichting DSO') tot stand gekomen.

De stichting stelt zich ten doel, binnen het gebied van de gemeente Weert en randgemeenten, de sportbeoefening door mensen met een beperking te bevorderen. Deze beperking kan zowel lichamelijk- als geestelijk van aard zijn.

Onder de bezielende leiding van een groot aantal vrijwilligers wordt iedere week een groot aantal mensen met een beperking in staat gesteld om op vaste tijdstippen paard te rijden dan wel te zwemmen.

Zwemmen:
Bij het zwemmen worden in individueel of groepsverband zwemvaardig¬heden getraind. Het behalen van een diploma door de deelnemers behoort tot de mogelijkheden. Er wordt ook afstand gezwommen, hierbij wordt het totaal van alle afstanden die men gedurende het seizoen zwemt geregistreerd. Het is ook mogelijk om op recreatieve wijze de zwem¬vaar¬digheden op peil te houden. Alle zwemactiviteiten vinden plaats onder deskundig toezicht.

Paardrijden:
Bij het paardrijden wordt er in groepsverband paard gereden waarbij de deelnemers worden geassisteerd door een of meerdere begeleiders. Indien nodig op een speciaal zadel. Altijd zal er een begeleider naast het paard lopen om direct te kunnen ingrijpen indien dit noodzakelijk is.

Aanmelden:
Aanmelden kan telefonische gebeuren door te bellen met mobiel nummer 06-23533719 of schriftelijk naar het secretariaat van Stichting DSO (erwin.smeets@kpnmail.nl).

Meer informatie betreffende DSO kunt u vinden op www.stichtingdso.nl.

Contactgegevens secretariaat:
Erwin Smeets
Leekushofstraat 19
6002 CN Weert
Tel. 0495537292

OPEN WEBSITE

Logo  Stichting Door Sport Ontspanning